OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Pro SK/TJ > Účetnictví

Aktuality
 
____________________________________________________________________________________________________

22. 5. 2018
Seminář hospodářů/pokladníků!!!
Vážení sportovní přátelé, v návazností na e- mail
ze dne 16. 5. 2018 připomínáme termín semináře
hospodářů/pokladníků TJ/SK!!! 

Seminář proběhne ve středu 30. 5. 2018, začátek v 
15:15, prezentace od 14:45!  V zasedací místností 
OS ČUS Prostějov na adrese Česká 813/15, 79601,
Prostějov. Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. 5. 2018
na adresu: uctarna@cuspv.cz
Uveďte název SK/TJ, jméno a příjmení zúčastněných osob!

22. 5. 2018
UCE 2018!!!
Vážení sportovní přátelé, dne 16. 5. 2018 jste od
nás obdrželi e- mail ohledně zpracování účetnictví
na rok 2018. Tímto Vám připomínáme důležitost
tohoto e- mailu! Nejdůležitější dokumenty naleznete v 
sekci Pro SK/TJ- Účetnictví- Účetní a ekonomické služby!
A to konkrétně v souborech ke stažení pod názvy:

- Zásady a metodika účetnictví SK/TJ 2018
- Doporučené pokladní doklady

V prvním zmíněném souboru naleznete také harmonogram
pro odevzdávání dávek dokladu pro rok 2018 a další !!!

10. 10. 2017
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k množícím se informacím ohledně dotace OLKO2017 
údržba a provoz sportovních zařízení Vás chceme ubezpečit, že daná dotace
není zrušena! Chápeme, že není jednoduché se orientovat ve všech dotacích a proto
upozorňujeme, že zrušená a znovu vyhlášená je dotace MŠMT ( ministerská)- 
program IV, která se také jmenuje údržba a provoz sportovních zařízení! Nicméně 
i když je znovu vyhlášena, vzhledem ke znění dané dotace nemůžete nyní podat 
žádost, viz. předešlé e- maily!
 
Zároveň žádáme všechny SK/TJ aby dodržely termín vyúčtování 
OLKO2017 a to do 31. 10. 2017! A dále aby využily možnosti vzorového 
vyúčtovávání na našich webových stránkách, tak aby se neopakovaly 
chyby z minulých let!
 
Ty SK/TJ, které u nás vedou účetnictví a zatím tak neučinily žádáme o dodání
zbytků dokladů a to aspoň takových, které chtějí použít do zmíněné dotace. 
Dále aby oznámily, zda chtějí abychom jim vyúčtování provedli a také které
doklady chtějí použít či výběr nechají na uvážení pracovníků SCS. 
Žádáme o odpověď pokud možno obratem.

31. 8. 2017

Účetníctví 2017!!!
Vážené SK/TJ, které jste u nás vedly účetnictví v roce 2016, vzhledem k tomu, že 
někteří stále nereflektujete na příkazní smlouvu o vedení účetnictví a hlavně 
nejsou u nás k dnešnímu dni odevzdané účetní doklady minimálně za první pololetí
letošního roku, berte tuto aktualitu jako poslední výzvu!!! Ty SK/TJ, které tedy
mají stále zájem o vedení účetnictví, tak mohou stále učinit a to nejpozději do 
15. 9. 2017 spolu s účetnictvím nejméně za první pololetí letošního roku!!!
Po uplynutí daného termínu a žádné reakce z Vaší strany bereme vedení účetnictví
za ukončené. K dispozici budou poté výstupy z účetnictví pouze na písemné 
vyžádání!!!

24. 5. 2017

Účetníctví 2017!!!

Vážené SK/TJ, vzhledem k narůstajícím administrativím úkonům, náročnosti dotací a vůbec
podstatné změně zákonů a to hlavně zákona o účetnictví, nebo vyhlášce o účetnicví v roce
2016, jsme se rozhodli, že předávání účetních dokladů a vedení účetnictví se hlavně z Vaší
strany a v některých případech musí změnit! Proto jsme přichystali tzv. příkazní smlouvy, kde
jsme jasně vyspecifikovali práva a povinnosti, ale také podmínky za jakých budeme
spolupracovat v této oblasti. Dále se také vypracoval dokument tzv. systém účetnictví, který
definuje určité pojmy v účetnictví a to jak by jste měli zpracovávat prvotní účetní doklady, ale
také i to v jakých termínech se budou odevzdávat! Příkazní smlouva, respektive její vzor je
pouze na vyžádání a není zveřejněn na internetových stránkách. Systém účetnictví naleznete
v sekci Pro SK/TJ- Účetnictví- Účetnictví a eknomoické služby.

Dále upozorňjeme všechny, kteří u nás vedou účetnictví, nebo mají zájem u nás
začít vést účetnictví na tento rok, tedy rok 2017, že jsou pro tento rok nachystány 
příkazní smlouvy spolu se systémem zpracování účetnictví pro naše sdružené SK/TJ!!!

Žádáme aby jste si neprodleně telefonicky domluvili osobní schůzku
(viz. Kontakty- Servisní centrum sportu- Radek Koňařík), kde se po domluvě a osobní návštěvě
tyto smlouvy nachystají a ihned podepíší! Tentokrát bude nutnost, aby se dostavil statutární
orgán k podpisu! Jediný nutný údaj, pro tyto smlouvy je platné číslo bankovního 
spojení Vaší SK/TJ!

Nejpozději však do 5. 6. 2017,spolu s první dávkou dokladů, viz. dokument- systém zpracování 
účetnictví, který naleznete v sekci Pro SK/TJ- Účetnictví- Účetnictví a ekonomické služby.

Po tomto datu negarantujeme vedené účetnictví!!!

16. 3. 2017
Vážení sportovní přátelé upozorňujeme na seminář / školení hospodářů SK/TJ- 
základy vedení účetnictví, které se chystáme v brzké době konat! V následujích týdnech
Vám zašleme formou e- mailu příhlášku na tento seminář s podrobnými instrukcemi. 
Z důvodu zavedení této sekce, se již nebudou dané aktuality zobrazovat na hlavní straně,
ale pouze v této sekci! Do budoucna zde budou velmi důležité informace! Po přechodnou
dobu Vám budeme zasílat tyto informace i na kontaktní e- maily!

2. 1. 2017
Vážení sporotvní přátelé, dovolujeme si Vás informovat o spouštění nové sekce!
Vzhledem k čím dál více náročnějším požadavků zejména zákonů ČR a tím i souvisejících
povinností ze strany spolku, tedy SK/TJ, jsme byli nuceni tento web rozšíři o nové sekce,
kde se budeme podrobněji věnovat této problematice a to poněkud ze široka. Je potřeba si
uvědomit, že spolu ze sportováním jak dětí, tak i dospělých v SK/TJ je také spjato určité
"úřadování!- bohůžel! V poslední době se ve spolkovém prostředí mnoho událo a to zejména
na poli účetnictví, ekonimiky a zákonů. Tedy zřízení nových služeb pro Vás je tedy přirozená 
reakce na toto dění. Společně v průběhu roku projdeme postupně více či méně důležitými
povinnostmi. Více právě v této sekci!

Návrat na obsah