OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Pro SK/TJ > Důležité dokumenty

Dotace neinvestiční/investiční
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

________________________________________________________________________________________________________

8. 6. 2018
MŠMT- program VIII. za rok 2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ/SK!!!
Vážení sportovní přátelé, NEZAPOMEŇTE,
zveřejnit, respektive nahrát do systému IS- SPORT
na stránkách MŠMT (https://is-sport.msmt.cz/) výroční
zprávu (o činnosti spolku spolu s účetní závěrkou)
a to nejpozději do 30. 6. 2018!!! Nedodržení této
povinnosti je sankcionováno!!! V případě dotazů či
pomoci se neváhejte obrátit na pracovníky SCS !

4. 4. 2018
MŠMT- program Můj Klub!
Vážení sportovní přátelé, na stránkách MŠMT je
k dispozici seznam schválených příjemců dotace,
respektive 1. část! Více info v odkaze ZDE

23. 1. 2018
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
vyúčtování- MŠMT program VIII. za rok 2017
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k množícím se dotazům a předpokladu 
náročnosti podání vyúčtování k programu MŠMT VIII. 
za rok 2017 jsme se rozhodli pro uspořádání semináře k 
tomuto tématu. Tento seminář je určen všem našim
sdruženým subjektům, kteří se touto problematikou budou
zabývat. A to zejména těm, kteří budou dané vyúčtování 
zpracovávat, ale i těm, kteří mají praktické dotazy k 
tomuto programu. Termín semináře je 
ve středu 31. 1. 2018, v sídle OS ČUS ( Česká 813/15) 
v zasedací místnosti, od 16h. 
Předpokládaná doba semináře je 2 hodiny. Žádáme 
všechny sdružené SK/TJ, které mají zájem o tento 
seminář, aby v případě zájmu odpověděly na tento
e- mail jednoduchou formou a to následovně:
          
Název členské SK/TJ a počet osob, jméno a příjmení osob, 
které se chtějí zúčastnit, popřípadě jejich vztah / funkci 
v SK/TJ. Odpověď zašlete nejpozději do úterý 30. 1. 2018,
do 12h. na e- mail: info@cuspv.cz

22. 1. 2018
MŠMT program VIII. 2017
Vyúčtování dotace- 2017- NEPŘEHLÉDNĚTE
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si upozornit
na vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MŠMT
za rok 2017 nejpozději do 15. 2. 2018!!!

TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS
Upozorňujeme všechny TJ/SK a především ty, 
které chtějí sestavit vyúčtování dané dotace MŠMT za 
rok 2017, že termín pro odevzdání vyúčtování je do
15. 2. 2018! U TJ/SK, které mají zaúčtované doklady alespoň
do konce 9. měsíce 2017 (nejlépe do konce roku 2017)
a chtějí pro vyúčtování dotace použít tyto zaúčtované doklady
jsme nápomocni sestavit vyúčtování. U TJ/SK, které v 
průběhu roku nedodržovaly harmonogram zpracování účetnictví
a průběžně nespolupracovaly nebudeme z časových a technických
důvodů schopni vyúčtování v tomto termínu sestavit!
Prosíme TJ/SK, které mají zájem o vyúčtování aby nás
neprodleně kontaktovaly, pokud tak již neučinily.

Pro všechny TJ/SK
Novinkou pro vyúčtování a vypořádání dotace ze státního rozpočtu
za rok 2017 je hned několik. V prvé řadě nutnost nahrát vyúčtování
pouze ve formátu PDF do systému IS-SPORT a odeslat také v listinné
podobě na MŠMT! Dalším specifikem je, že příjemce nepředkládá
prvotní účetní doklady (faktury, stvrzenky, paragony) ani doklady o 
úhradách ( bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady), avšak je nutné
aby byly druhy nákladů průkazně popsány v komentáři závěrečné zprávy.
A nejlépe korunové i procentuální  vyjádřeny u nákladů, které jsou v
rozhodnutí omezeny. Více informací v odkaze níže!

Formuláře a manuál přímo ze stránek MŠMT naleznete ZDE

Formuláře, které připravilo ústředí ČUS a reagují na podmínky v rozhodnutí,
umějí sčítat a procentuálně vyjádřit náklady jsou k dispozici na vyžádání!

V případě nejasností a není pochyb o tom že budou se neváhejte obrátit
na naše Servisní Centrum Sportu! Avšak neváhejte času není mnoho!
 

4. 12. 2017
MŠMT- Můj klub!
Vážení sportovní přátelé na stránkách MŠMT je k 
dispozici nově vyhlášený dotační titul Můj klub, který
je sloučen z bývalého programu VIII. (Sport ve sportovních
klubech- pro dětí a mládež) a programu IV. ( údržba a provoz
sportovních zařízení). Tak jako v minulých letech i letos
jsou pro nás společně nachystány novinky pro tento program
a jak již bývá dobrým zvykem opět jsme Vám plně k dispozici!

Je nutné se řádně připravit! Jako nutný podklad bude potřeba
aktuální členská základna, zejména dětí v rozmezí od 6- 23 let,
nejlépe v IS ČUS, se kterým lze dále pracovat! Dále je nutné
mít nachystány požadované přílohy, které naleznete v odkaze
níže u uvedeného dotačního titulu v textu vyhlášení (podmínkách).
Na stánce 7. bod 3.

Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději od 6. 12. 2017 do
29. 12. 2017 jak v elektronické podobě, tak i v listinné!

Odkaz ZDE

24. 11. 2017
Vážení sportovní přátelé,
na stránkách MŠMT jsou vyhlášeny následující dotace:

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE: VYHLÁŠENÍ
STÁTNÍ PODPORY SPORTU - INVESTIČNÍ 
PROSTŘEDKY 2017 AŽ 2023

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO NEINVESTIČNÍHO
PROGRAMU SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)
NA ROK 2018

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO NEINVESTIČNÍHO
PROGRAMU VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE
NA ROK 2018

Odkaz ZDE

Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční, ale i neinvestiční dotace, kde
jednou z podmínek je mezinárodní význam, kromě titulu Sportování bez
bariér, kde neznáme potencionální žadatele, neuvádíme více informací.
V případě zájmu jsme samozřejmně nápomocni!

24. 11. 2017
Vážení sportovní přátelé,
Investiční dotace
na stánkách MŠMT je k dispozici seznam subjektů navržených k financování
INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY. Odkaz ZDE

24. 11. 2017
Vážení sportovní přátelé,
na stránkách MŠMT jsou k dispozici formuláře pro vyúčtování dotací
MŠMT na rok 2017, pro Vás tedy vhodné k programu VIII.- organizace
sportu ve sportovních klubech- podpora dětí a mládeže. Od 1. 12. 2017
bude potřeba vyúčotvání také nahrát do is- sport na stránkách MŠMT.
K tomu datu bude ze strany MŠMT také zveřejněn manuál!
V této době jednáme s úředníky ministerstva o některých tézích rozhodnutí/
smlouvy. Ihned jak obdržíme odpověď Vám ji všem neprodleně přepošleme
e- mailem. Jedná se v hlavních bodech o: odvody sociálního a zdravotního 
pojištění za zaměstnavatele, které se vztahuje ke mzdám a není v rozhodnutí
jasně řečeno, zdali se smí z dotace hradit a dále podmínka, že TJ/SK musí
na svých internetových stránkách po dobu jednoho roku od vydání rozhodnutí
prezentovat MŠMT jako poskytovatele dotace na projekt.

Odkaz na vyúčtování, respektive formuláře vyúčtování a vypořádání dotace

3. 10. 2017
MŠMT- IV. údržba a provoz sportovních zařízení
Nové vyhlášení programu ze dne 2. 10. 2017
Vážení sportovní přátelé, po vlně nevole ze strany vrcholových
sportovních organizací došlo ze strany MŠMT k vyhlášení nového
znění daného programu. Bohužel program je vypsán v takové
podobě, že pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené
v ČUS i v národních  sportovních svazech není využitelný. Proto
z tohoto důvodu se o podrobnostech prozatím zmiňovat nebudeme.
Odkaz na program přím na stránkách MŠMT ZDE

26. 9. 2017
MŠMT- IV. údržba a provoz sportovních zařízení
Vážení sportovní přátelé, na stránkách MŠMT byla uveřejněna
zpráva o zrušení daného dotačního titulu!!! Více info ZDE


16. 1. 2017
Vážení sportovní přátelé dovolte nám abychom Vám připomenuli, že do 31. 1. 2017 je nutné odevzdat
včas řádné vyúčtování dotace MŠMT VIII.- organizace sportu v SK/TJ. Ty SK/TJ, které u nás 
vedou účetnictví a nemáme doposud nutné doklady k vyúčtování dané dotace budou neprodleně
kontaktováni e- mailem! Všechny SK/TJ, u kterých jsou již k dispozici vyúčtování a připraveny k 
podpisu budou také kontaktování  e- mailem! Pro SK/TJ, které u nás nevedou účetnictví máme k 
dispozici tabulky pro vyúčtování dané dotace ZDE

11. 1. 2017
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ, že strany MŠMT byl vydán manuál pro 
vyúčtování dotace MŠMT VIII.- Organizace sportu v SK/TJ. ZDE

7. 11. 2016
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ na možnost podání žádosti na  dotační titul 
MŠMT program IV na rok 2017- údržba a provoz sportovních zařízení. Tak jako v minulých letech
jsme opět připraveni Vám s danou žádostí pomoci. Vzhledem k předpokládanému návalu zájemců,
Vás žádáme, aby jste si neprodleně domlouvali termíny inforamtika SCS Radka Koňaříka,
viz. záložka Kontakty! Vzhledem ke zkušenostem z minulých let zde přikládáme tabulky pro podání
žádostí pouze přes ČUS- ZDE a FAČR- ZDEV případě zájmu přes jiný svaz nás kontaktujte!

2. 11. 2016
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ na možnost podání žádosti na  dotační titul 
MŠMT program VIII.  na rok 2017- organizace sportu v SK/TJ. Termín pro podání žádosti
je od 1. do 30. 11. 2016, tak jako v minulých letech jsme opět připraveni Vám s danou žádostí 
pomoci. Termíny si domlouvejte telefonicky u inforamtika SCS Radka Koňaříka, viz. záložka
Kontakty, více info naleznete ZDE

20. 10. 2016
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ na možnost podání žádosti na
investiční dotace vyhlášené MŠMT na rok 2017 Termín pro podání žádosti je
od 20. 10. do 30.11. 2016, tak jako v minulých letech jsme opět připraveni Vám s danou žádostí
pomoci. Termíny si domlouvejte telefonicky u  inforamtika SCS Radka Koňaříka, nebo
více info ZDE

3. 10. 2016
MŠMT 2016- program IV.- údržba a provoz sportovních zařízení (ČUS, FAČR)
Vážení sportovní přátelé, jak bylo avizováno již dřive formou e- mailu, všem SK/TJ, kterých se
tento program týká obdržely příslušné vyúčtovací tabulky spolu s pokyny k jejich vyplnění.
Těm SK/TJ, kterým vedemě účetnictví samozřejmně tuto dotaci přípravíme, o dalším průběhu
zpracování Vás budeme informovat.

Návrat na obsah