OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
OS ČUS Prostějov

Okresní sdružení české unie sportu Prostějovska, z. s. 

________________________________________________________________________________________________________

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. je dobrovolným 
zapsaným spolkem,který sdružuje sporotvní kluby a tělovýchovné jednoty
prostějovského okresu, kteří jsou členy České unie sportu. Okresní sdružení 
České unie sportu Prostějovska, z. s. dále sdružuje příslušné organizační články 
národních sportovních svazů sdružených v České unie sportu, které vyvíjejí 
činnost na území okresu Prostějov a které se řídí ustanovením stanov svých
národních sportovních svazů. Posláním Okresní sdružení České unie sportu
Prostějovska, z. s. je vytváření optimálních podmínek k provozování 
sportovní činnosti, která se realizuje v jeho základních organizačních 
článcích, tj. sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a sportovních 
svazech, které působína území okresu Prostějov. Okresní sdružení České 
unie sportu Prostějovska, z. s. plní funkci organizace, která poskytuje služby 
svým základním organizačním článkům případně i dalším organizacím a 
institucím v rámci sportovního prostředí. Okresní sdružení České unie sportu
Prostějovska, z. s. se podílí v napomáhání komplexně zabezpečovat  
financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech
výkonnostních, rekreačních či věkových úrovních. Okresní sdružení České 
unie sportu Prostějovska, z. s. ve svých základních organizačních článcích
organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.


Návrat na obsah