OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Pro SK/TJ > Důležité dokumenty

OLKO- údržba a provoz sportovních zařízení 2018

________________________________________________________________________________________________________

31. 5. 2018
OLKO 2018- údržba a provoz sportovních zařízení!
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme na vyhlášení 
dotace/příspěvku na údržbu a provoz sportovních zařízení, tak jako v předešlých
letech, prostřednictvím Olomouckého kraje- Olomoucké krajské organizace 
ČUS- OS ČUS Prostějov pro konečné příjemce TJ/SK.

Podmínky žádosti o dotaci/příspěvek

·   STZ pro která dotaci žádáte jsou zapsána v záložce Pasporty
    v Informačním systému (IS) ČUS (https://iscus.cz)
·   v IS CUS máte uloženou (v záložce Výkazy) za rok 2017
    rozvahu a výsledovku pro podvojné účetnictví, resp. přehled
    o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
    projednoduché účetnictví
·   v IS CUS máte v pořádku vyplněny záložky Info a Funkcionáři
·   váš statutární orgán je zapsán ve spolkovém rejstříku 
    (výjimečně je u OS ČUS uložen zápis o volbě)
·   máte zaplacený členský příspěvek pro OS ČUS na rok 2018 
    (viz můj dnešní mail z 15:04) Pokud máte potíže s pojmy 
    údržba a provoz přikládáme výklad ze smlouvy OS ČUS s OLKO.
    Případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci OS ČUS
    R. Koňařík (727 961 273) a J. Stojanová (727 961 065), 
    můžete zavolat i mně (do 24. 6.).

Pokud chcete mít jistotu, že jste vše pochopili správně, odevzdejte
formulář žádosti co nejdříve, aby pracovníci OS ČUS Vám mohli
pomoci s odstraněním nedostatků. Krátce po 25. 6. chceme rozhodnout.
Konečný termín podání žádosti je pondělí 25. června 2018,
(resp. 26. 6. 2018 8:00 SELČ) 

Formulář žádosti OLKO 2018 ZDE
Vzorové vyplnění žádosti OLKO 2018 ZDE
Specifikace pojmů prostředky na údržbu a provoz ZDE


________________________________________________________________________________________________________

OLKO- údržba a provoz sportovních zařízení 2017

________________________________________________________________________________________________________

10. 10. 2017
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k množícím se informacím ohledně dotace OLKO2017 
údržba a provoz sportovních zařízení Vás chceme ubezpečit, že daná dotace
není zrušena! Chápeme, že není jednoduché se orientovat ve všech dotacích a proto
upozorňujeme, že zrušená a znovu vyhlášená je dotace MŠMT ( ministerská)- 
program IV, která se také jmenuje údržba a provoz sportovních zařízení! Nicméně 
i když je znovu vyhlášena, vzhledem ke znění dané dotace nemůžete nyní podat 
žádost, viz. předešlé e- maily!
 
Zároveň žádáme všechny SK/TJ aby dodržely termín vyúčtování 
OLKO2017 a to do 31. 10. 2017! A dále aby využily možnosti vzorového 
vyúčtovávání na našich webových stránkách, tak aby se neopakovaly 
chyby z minulých let!
 
Ty SK/TJ, které u nás vedou účetnictví a zatím tak neučinily žádáme o dodání
zbytků dokladů a to aspoň takových, které chtějí použít do zmíněné dotace. 
Dále aby oznámily, zda chtějí abychom jim vyúčtování provedli a také které
doklady chtějí použít či výběr nechají na uvážení pracovníků SCS. 
Žádáme o odpověď pokud možno obratem.

31. 8. 2017
OLKO 2017- údržba a provoz sportovních zařízení
Vážení sportovní přátelé, nyní jsou pro Vás k dispozici formuláře pro 
vyúčtování dané dotace v odkazech níže! ( ze dne 14. 7. 2017)
Prosíme o pečlivé přečtení VZOROVÉ vyúčtování komplet, tak abychom
se společně vyvarovali zbytečných chyb. 

Vzor smlouvy jste již obdrželi a jednotlivé konkrétní smlouvy pro každého
z Vás obdržíte všichni osobně při předání vyúčtování. Proto je nutné
aby se dostavil s vyúčtováním statutární orgán! Jednotlivé smlouvy budou
nachystány v sídle OS ČUS od 6. 9. 2017. Tento krok byl zvolen z důvodu
zjednodušení celého procesu.

Upozorňujeme, abyste s vyúčtováním zbytečně nečekali. Vyúčtování je
nutné řádně odevzdat nejpozději do 31. října 2017!!!

Žádáme, aby se SK/TJ řídily pokyny ve smlouvě!

14. 7. 2017
OLKO 2017- údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení
Vážení sportovní přátelé, informujeme Vás o rozdělení daného příspěvku
na základě rozhodnutí předsednictva OS ČUS Prostějov. Všem dotčeným
subjektům bylo dáno na vědomí příslušné rozdělení formou e- pošty.
Další inforamce obdržite v následujících týdnech, respektive po obdržení
akceptace z Vaší strany vyhotový OS ČUS příslušné smlouvy, které Vám budou
adresně záslány formou e- pošty spolu s přílohou a pokyny pro vyúčotvání.
Smlouvy, přílohy a vzorové vyúčtování naleznete níže. Odkazy (ZDE) budou
aktivní průběžně.

Vzor smlouvy ZDE
Formulář přehledový- word ZDE
Tabulka pro finanční vyúčtování- exel ZDE
VZOROVÉ vyúčtování komplet ZDE

31. 5. 2017

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení 
příspěvku / dotace od OS ČUS Prostějovska OLKO 2017- údržba a provoz 
sportovních zařízení.

Upozorňujeme, že podmínky pro poskytnutí dotace jsou jako v minulých letech,
tzn. vlastnit a nebo mít v nájmu tělovýchovné či sportovní zařízení na které 
žádáte (na základě listu vlastnictví a nebo nájemní smlouvy, smlouvy o
výpůjčce, atd.) Mimo jiné také jsou stanoveny další dvě podmínky a to:

- aktualizace IS ČUS, respktive všech informací/ záložek, pokud se změnili 
  ( při nejmenším členská základna)
- řádně a včas zaplacené členské příspěvky na rok 2017

Nesplěnení těchto podmínek je důvodem k vyřazení žádosti!
Termín pro podání žádostí je od 1. 6. do 30. 6. 2017!

Specifikace pojmů na co smí a nesmí být dotace použita je stejná již několik
let, nicméně je k dispozici k náhlednutí níže!

Formulář žádosti OLKO 2017 ZDE
Vzorové vyplnění žádosti OLKO 2017 ZDE
Specifikace pojmů prostředky na údržbu a provoz ZDE

________________________________________________________________________________________________________

OLKO- údržba a provoz sportovních zařízení 2016

________________________________________________________________________________________________________

Tabulka pro vyúčtování- přehledová tabulka, naleznete ZDE
Tabulka pro vyúčtování- vyúčtovací tabulka, naleznete ZDE
Vzorové vyúčtování dotace na rok 2016 naleznete ZDE

________________________________________________________________________________________________________


Návrat na obsah