OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Pro SK/TJ > Důležité dokumenty

Dotace Olomoucký kraj

________________________________________________________________________________________________________

27. 4. 2018
Investiční dotace- provoz a údržba
sportovních a tělovýchovných zařízení
v Olomouckém kraji 2018
Vážení sportovní přátelé, jak jsme již avizovali
18. 4. 2018 vyhlásil Olomoucký Kraj dotaci
a to IVESTIČNÍ pod názvem 
provoz a údržba sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018. 
Více info v odkaze ZDE


18. 4. 2018
Dotace- Olomoucký kraj 2018
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si upozornit, že
Olomoucký Kraj nově přispěje na provoz a údržbu 
sporotvišť! Dnes na svých na svých internetových stránkách
zveřejnil základní informace o tomto titulu, který by měl být
využit na nákup techniky nebo modernějšího vybavení 
sporotvišť. Základní informace ZDE

18. 4. 2018 připomenutí z 22. 1. 2018
Dotace- Olomoucký kraj 2018
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si upozornit, že
je možné stále podávat žádosti na dotace Olomouckého kraje
a to konkrétně:

- Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
  sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
  v roce 2018

Jako vždy jsme Vám maximálně nápomocni! 
Odkaz na dotační program ZDE

22. 1. 2018
Dotace- Olomoucký kraj 2018
Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si upozornit, že
je možné podávat žádosti na dotace Olomouckého kraje
a to konkrétně:

- Podpora sportovních akcí- 1. kolo
příjem žádostí 19. 1. - 2. 2. 2018!

- Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
příjem žádostí 19. 1. - 27. 4. 2018!

- Program na podporu výstavby a rekonstrukcí
  sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
  v roce 2018
příjem žádostí 19. 1. - 18. 5. 2018!

Jako vždy jsme Vám maximálně nápomocni! Avšak u třetího dotačního
titulu jsme schopni pomoci pouze v části administrace dotace, nikoliv
projektu samotného.  


8. 1. 2018
Vyúčtování dotace- Olomoucký kraj 2017
Vážení sportovní přátelé,upozorňujeme všechny TJ/SK a především ty, 
které chtějí sestavit vyúčtování dotací Olomouckého kraje za rok 2017
– Podpora celoroční sportovní činnosti, Podpora mládeže 
Olomouckého kraje, popřípadě dalších, že termín pro odevzdání
vyúčtování je do 15. 1. 2018! U TJ/SK, které mají zaúčtované 
doklady alespoň do konce 9. měsíce 2017 a chtějí pro vyúčtování 
dotace použít tyto zaúčtované doklady jsme nápomocni sestavit 
vyúčtování. U TJ/SK, které v průběhu roku nedodržovaly harmonogram
zpracování účetnictví a průběžně nespolupracovaly nebudeme z časových
důvodů schopni vyúčtování v tomto termínu sestavit! Prosíme TJ/SK, které 
mají zájem o vyúčtování aby nás neprodleně kontaktovaly, pokud tak již
neučinily.


3. 10. 2017
Olomoucký kraj 2018
Vážení sportovní přátelé, na stránkách Olomouckého kraje jsou
již nyní zveřejněný Krajské dotační tituly pro rok 2018, tedy i pro
oblast sportu. Jednotlivé dotační tituly a programy, včetně 
všeobecných dokumentů jsou tedy k dispozici a prostudování.
V momentě kdy bude možné podávat žádosti do jednotlivých 
programů a titulů Vás budeme neprodleně kontaktovat, avšak
důrazně doporučujeme seznámit se s dotacemi co nejdříve!
Odkaz ZDE

24. 5. 2017
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ na možnost podání žádosti na dotace
 vyhlášené Olomouckým krajem. A to konkrténě titul:

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže Olomouckého kraje (1.6.-21.7.2017)

Tak jako v minulých obdobích jsme opět 
připraveni Vám s danou žádostí pomoci. Termíny si domlouvejte telefonicky u  inforamtika
SCS Radka Koňaříka, viz. záložka Kontakty! Odkaz přímo na danou dotaci Olomouckého kraje ZDE

9. 1. 2017
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme SK/TJ na možnost podání žádosti na dotace vyhlášené
Olomouckým krajem. A to konkrténě tituly:

1. Podpora celoroční sportovní činnosti (20.1.-27.1.2017)
2. Podpora sportovních akcí (20.1.-28.2.2017)

Termíny jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů, tak jako v minulých letech jsme opět 
připraveni Vám s danou žádostí pomoci. Vzhledem v poslední době narůstající složitosti a měnícím
se pravidlům, podmíkám a v neposlední řadě možností podání daných dotací doporučujeme všem
SK/TJ, aby využili naší pomoci a zkušeností pro hladké podání žádosti. Termíny si domlouvejte
telefonicky u  inforamtika SCS Radka Koňaříka. Nebo více info ZDE

15. 12. 2016
Vážení sportovní přátelé, upozorňujeme všechny SK/TJ na termín vyúčtování dotací poskytnutých 
Olomouckým krajem a to zejména Celoroční podpory sportovní činnosti nejpozději do 15. 1. 2017 
u titulu Popora sportovních akcí- viz. smlouva. Daná akce by měla být vyúčtována neprodleně
po uskutečnění akce, více v jednotlivých smlouvách! Těm SK/TJ, kterým zpracováváme účetnictví, 
budeme v průběhu několika týdnů rozesílat informační e- mail o vyhotovení daného vyúčtování a jeho přípravě
k podpisu. Pro ostatní přikládáme tabulku pro vyúčtování ZDE. Upozorňujeme SK/TJ, že k dané vyúčtování
musí také obsahovat závěrečnou zprávu- viz. smlouva a také fotodokumentaci o propagaci Olomouckého
kraje- viz. smlouva a to přesně podle jednotlivých bodů ve smlouvě! V případě nejasností nás neváhejte
kontaktovat!
Návrat na obsah