OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Málá kopaná

Malá kopaná Prostějov


Startovné / Tresty a pokuty

________________________________________________________________________________________________________

Startovné / tresty a pokuty stanový komise malé kopané, dle platného řádu. Rozhodnutí 
a výše startovného / trestů a pokut budou jednotlivým účastníkům zaslány
výhradně formou e- pošty, popřípadě zveřejněny zde na internetu!

Startovné / tresty a pokuty lze uhradit následujícími způsoby:


1. Hotově v sídle Ookresního sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Česká 813/15, 796 01, Prostějov, kancelář SCS, 1. patro
Pracovníkům SCS je nutno upřesnit název klubu, a zda-li se jedná o trest, pokutu, popřípadě jiné


2. Bankovním převodem na účet vedení na Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
číslo účtu: 212 900 916/0300
variabilní symbol: 104
!!!do poznámky pro platbu nutno uvést MK- název klubu, účel platby
(např.: pokuta + trest, pokuta + startovné 2017/2018, atd.)!!!

Startovné pro sezónu 2017/ 2018 je stanoveno následovně:

- kluby, které jsou zároveň členem OS ČUS Prostějov ve výši 3000,- Kč
- kluby, které nejsou členy OS ČUS Prostějov ve výši 3200,- Kč
Návrat na obsah