OS ČUS Prostějovska - archiv

Přejít na obsah
Pro SK/TJ > Účetnictví

Účetní a ekonomické služby

____________________________________________________________________________________________________

Vedení účetnictví- pouze sdruženým subjektům
- vedení tzv. podvojného a jednoduchého účetnictví
- mzdové účetnictví
- účtování dotací
- invetarizace majetku
- otevirání účetních knih
- kontinuální účtování všech dokladů
- úzavírání účetních knih
- inventůra jednotlivých účtů
- sestavení státních finančních výkazů
- sestavení finančních výkazů pro IS ČUS
- sestavení účetní závěrky do sbírky listin
- daňové přiznání právnických osob
- vyúčtování zálohové srážkové daně
- sestavení přehledů hospodaření pro výroční členské schůze


* Účetnictví je zpracováváno a vedeno na základě
příkazní smlouvy. V příkazní smlouvě jsou stanovena
všechna práva a povinnosti obou smluvních stran a 
nedílnou součátí této smlouvy je Ceník. Oběh dokladů
pro daný kaledářní rok je vždy zveřejněn na techto stránkách
a je zaslán také e- poštou!


Zásady a metodika účetnictví SK/TJ 2018 ZDE
Doporučené pokladní doklady ZDE

* pozn. ostatní zůstává beze změny

____________________________________________________________________________________________________

Ceník platný od 1.1.2016 ZDE
Ceny pro porovnání ZDE
Systém účetnictví na rok 2017 ZDE
Návrat na obsah